Jalostusneuvoja

BEAGLEIN JALOSTUS

Kennelliiton alaisena rotujärjestönä Suomen Beaglejärjestö on beaglein jalostusta valtakunnallisesti johtava keskusjärjestö. Sääntöjensä mukaisesti järjestön tarkoituksena on kehittää beaglet rodullisilta käyttöominaisuuksiltaan tarkoitustaan vastaaviksi sekä ulkomuodoltaan jaloiksi ja mahdollisimman yhdenmukaisiksi.

Beaglen jalostuksen tavoitteiksi on beaglejärjestössä kirjattu seuraavat asiat tässä järjestyksessä:

1. Kova metsästysinto, -kyky ja -sitkeys ilman olennaisia virheitä.

2. Oikea luonne.

3. Hyvä rakenne ja ulkomuoto.

Nykyisin on terveysasiat nostettu tasavertaiseksi tavoitteeksi edellisten rinnalle.

Suomen Beaglejärjestössä asetettujen jalostustavoitteiden toteutumista johtaa suoraan johtokunnan alaisuudessa toimiva jalostusjaosto, jaostoon kuuluu puheenjohtajan lisäksi viisi jäsentä.
Jalostusjaoston apuna toimii lisäksi yhdeksän paikallista jalostusneuvojaa, joiden tehtävänä on pääasiassa paikallistason siitosneuvonta. Jalostusneuvojat toimivat pääasiassa oman kennelpiirinsä alueella.

JALOSTUSNEUVONTA KAINUUSSA

Kainuussa ja koko pohjanlohkon alueela jalostusneuvojana toimii Suvi Honkamäki.

Jalostusneuvonta on maksutonta. Neuvontaa annetaan kaikille rekisteröidyille beagleille, riippumatta omistajan jäsenyyksistä tai siitä missä kennelpiirissä omistajan kotipaikka on.

Halutessasi neuvoja uroksen valintaan nartullesi varaa riittävästi aikaa (1-2 viikkoa) selvitystyölle.

Siitosneuvontapyynnön voit tehdä puhelimitse, sähköpostilla tai kirjeellä. Anna pyynnön yhteydessä narttusi perustiedot nimi, rekisterinumero ja säkäkorkeus. Näiden lisäksi kerro oma mielipiteesi metsästäjänä sen ominaisuuksien tasosta riistatyöskentelyssä mm. löytökyky, sitkeys/into, ajojen normaalipituus sekä onko sillä taipumusta ajaa haukkuen samaa jälki uudelleen tai haukahdella haun aikana ennen kuin jänis on lähtenyt liikkeelle. Kerro myös mitä narttusi ominaisuutta (ominaisuuksia) haluaisit erityisesti parantaa tulevassa pentueessa.

Ellei nartullasi ole näyttelytulosta, valokuva tai sanallinen kuvaus sen rakenteesta ja luonteesta olisi hyvä liittää mukaan. Anna myös tiedot nartun mahdollisista aiemmista pentueista ja syntyneiden pentujen ansioista sekä niissä mahdollisesti ilmenneistä rakennevioista.

Jalostusneuvojalta saat urossuosituksen joka sisältää yleensä useamman vaihtoehdon perusteluineen. Jalostusneuvojalta voit kysyä myös mielipidettä uroksesta (uroksista) jota olet itse harkinnut käyttää nartullesi.
Urosvalinnan tehtyäsi ilmoita se myös jalostusneuvojalle, samoin pentueen syntyminen kiinnostaa neuvojaa, hän käy mielellään myös katsomassa niitä.
Siitosneuvonnan lisäksi jalostusneuvojalta saat tietoja myös syntyneistä tai tulevista beaglenpentueista pennunhankintaa suunnitellessasi.

Pohjanlohkon jalostusneuvojan yhteystiedot;

Suvi Honkamäki
puh. 0504021564
susalmela@gmail.com