Kiertopalkinnot

VUODEN PERIYTTÄJÄ

Palkinnosta kilpailevat Kainuun Beagle ry:n jäsenten omistamat koirat ja se jaetaan vuosittain yhdistyksen vuosikokouksessa.

Parhaana periyttäjänä palkitaan koira jonka jälkeläisten edellisen kalenterivuoden aikana ajokokeissa (BEAJ) savuttamien pisteiden summa on suurin.

Kultakin jälkeläiseltä otetaan laskentaan parhaan koetuloksen loppupisteet. Jälkeläisten tulee olla palkittuja näyttelyssä.

Pisteet lasketaan niiden viiden viimeisen pentueen jälkeläisten tulosten perusteella joiden syntymästä on laskentahetkellä yli vuosi.

Palkintoon kaiverretaan vuosiluku, parhaan periyttäjän nimi, voittopistemäärä ja omistajan nimi.

Palkinto kiertää vuoden 2029 vuosikokoukseen saakka jolloin sen saa haltuunsa koira jolla siihen on eniten kiinnityksiä, kiinnitysten määrän ollessa sama ratkaisee korkein pistemäärä.

Kainuun Beagle ry

KENNEL-POKAALI KIERTOPALKINNON SÄÄNNÖT

1. Kiertopalkinnosta kilpailevat kaikki kainuulaiset beaglet kalenterivuoden aikana saavuttamiensa näyttely- ja koepisteiden perusteella.
2. Näyttelypisteet kertyvät parhaasta näyttelytuloksesta seuraavasti:

– Erinomainen 8p
– Erittäin hyvä 6p
– Hyvä 4p
– Tyydyttävä 2p

Lisäpisteitä annetaan neljä (4) FI MVA:n arvosta.

Pistekertymä on sama juniori-, nuorten-, avoin-, käyttö-, valio- ja veteraaniluokassa.

NÄYTTELYPISTEIDEN MAKSIMIMÄÄRÄ ON 12 PISTETTÄ.

3. Ajokokeissa otetaan huomioon enintään kolme parasta koetulosta:

– 1. palkinto 6p
– 2. palkinto 4p.
– 3. palkinto 2p.

Lisäpisteitä annetaan seuraavasti:

Kennelpiirin mestaruuskilpailu:
– 1.sija 5p
– 2 sija 3p.
– 3. sija 1p
Lohkovalinta:
– 1. sija 1op.
– 2. sija 9p.
– 3. sija 8p
– 4. sija 5p
– 5.-8. sija 3p
– 9.-12. sija 2p
Ajovoittaja-ottelu:
– 1. sija 15p.
– 2. sija 12p.
– 3. sija 11p.
– 4. sija 10p.
– 5. sija 9p.
– 6. sija 8p
– 7. sija 7p.
– 8. sija 6p
– 9. sija 5p.
– 10. sija 4p
– 11. sija 3p
– 12. sija 2p
– 13. sija 1p

AJOKOKEIDEN MÄKSIMIPISTEMÄÄRÄ ON 48 PISTETTÄ

Kilpailun maksimipistemäärä on 60p.

Yksinomaan näyttelypisteiden perusteella koiraa ei palkita. Pisteiden mennessä tasan ratkaisee koepisteiden yhteismäärä. Jos koepisteetkin menevät tasan ratkaisee parhaan kokeen pistemäärä.

Koiran omistajan on ilmoitettava koiran tulokset tammikuun aikana yhdistyksen sihteerille. Kilpailun tuloksen vahvistaa yhdistyksen hallitus. Kiertopalkinto luovutetaan vuosikokouksessa. Palkinnon saajan tulee vuosittain kaiverruttaa siihen vuosiluku, koiran nimi, pistemäärä ja omistajan nimi.
Palkinto kiertää kymmenen vuotta, kierto on alkanut v. 2013 ja päättyy v. 2022. Palkinnon voittaa omakseen koira, jolla on eniten kiinnityksiä. Kiinnitysten ollessa tasan ratkaisee yhteenlaskettu pistemäärä.

SAVO-POKAALI KIERTOPALKINON SÄÄNNÖT

Palkinnon tarkoituksena on lisätä koekäyntejä jäsenistön keskuudessa. Siitä kilpailevat kaikki kainuulaiset beaglet kalenterivuosittain ajokokeissa saavutettujen loppupisteiden summan perusteella. Kilpailussa huomioidaan kaikki koiran ko. vuoden koekäynnit.

Koiran omistajan on ilmoitettava koiran tulokset tammikuun aikana yhdistyksen sihteerille. Kiertopalkinto luovutetaan vuosikokouksessa. Palkinnon saajan tulee vuosittain kaiverruttaa siihen vuosiluku, koiran nimi, pistemäärä ja omistajan nimi.
Palkinto kiertää kymmenen vuotta, kierto on alkanut v. 2013. Vuonna 2022 palkinnon saa omakseen koiran omistaja, jonka koirilla on eniten kiinnityksiä siihen. Kiinnitysten ollessa tasan palkinnon saa se, jolla on suurempi koekäyntien yhteismäärä. Mikäli koekäyntien yhteismääräkin on tasa ratkaisee kiinnitysten yhteispistemäärä.

Vuoden näyttelykoira

Vuoden näyttelykoira -kilpailun säännöt
01.01.2018 alkaen
Kilpailuun voi osallistua koira:
-jonka omistaja on Kainuun Beagle Ry:n jäsen.
-Jos koiralla on useampi omistaja, on kaikkien oltava Kainuun Beagle Ry:n jäseniä.
-joka on rekisteröity Suomen Kennelliiton FI/FIN rekisteriin tai EJ/ER rekisteriin.

Suurimman pistemäärän saanut koira saa haltuunsa kiertopalkinnon ja palkinto jaetaan Kainuun Beagle Ry:n vuosikokouksessa.

Kilpailuaika on kalenterivuosi.

Yksi pistemäärä / näyttely. Mukaan lasketaan korkeintaan viiden (5) näyttelyn tulokset

Kilpailun voittajalle ilmoitetaan sähköpostilla noin kaksi viikkoa ennen yhdistyksen vuosikokousta.

Kiertopalkinnon haltija on vastuussa palkinnosta ja on velvollinen toimittamaan sen Kainuun Beagle Ry:n seuraavaan vuosikokoukseen. Se kenen hallussa kiertopalkinto on, kaiverruttaa ja puhdistuttaa sen omalla kustannuksellaan.

Pisteiden mennessä tasan voittajan ratkaisee se, kenellä on paras tulos pääerikoisnäyttelystä. Jos ei vieläkään saada eroa, niin tuloksen ratkaisee arpa.

Pistetaulukko;

RN= ryhmänäyttely
KR= kaikkien rotujen näyttely
KV= kansainvälinen näyttely
Nord= Nord näyttely
ER= erikoisnäyttely