Ohjeita ajokokeisiin

Ohjeita ajokokeeseen aikovalle (kopioitu luvalla P-K Beagleyhdistyksen kotisivuilta, saa käyttää myös muissa yhdistyksissä)

Ohjeita ajokokeeseen aikovalle

Ajokokeiden tarkoitus

Ajokokeiden tarkoituksena on koirien jäniksen ajo-ominaisuuksien koettelu metsästystilannetta vastaavissa olosuhteissa, johon oman lisäviehätyksensä antaa koirien keskinäinen kilpailu.

Ajokokeissa esille tulleet koiran ominaisuudet ovat arvokasta tietoa rodun jalostustoiminnan kannalta. Tietenkin toivomme, että beaglen hyvät metsästysominaisuudet säilyvät ja paranevat tulevaisuudessa.

Ilmoittautuminen

Tarkista koirasi rokotusten voimassaolo rekisteripapereista tai rokotustodistuksesta.

Koiran omistaja valitsee sopivan koepäivän ja paikan kennelliiton ylläpitämästä koekalenterista. Koekalenteri löytyy Kennelliiton Koiramme lehdestä, Suomen Beagle -lehdestä, Ajokoiramies lehdestä ja Kennelpiirin nettisivuilta.

Soita kokeen järjestäjän yhteyshenkilölle ja sovi ilmoittautumisestasi. Yleensä kokeeseen ilmoittautuminen pitää tehdä kirjallisesti kennelliiton lomakkeella. Maksutapa selviää myös yhteyshenkilöltä. Soittamalla varmistat myös, että pääset kokeeseen, koska usein kokeen järjestäjällä on käytössään rajoitettu määrä koemaastoja ja koirat valitaan kokeeseen ilmoittautumisjärjestyksessä.

Kokeeseen ilmoittautumisia otetaan vastaan aikaisintaan 1 kk ennen koetta.

Ilmoitettaessa koira kokeeseen on koiran lisäksi ilmoitettava 1 tai 2 tuomaria.

Silloin, kun koiran omistajalla ei ole tuttuja tuomareita tai on muuten vaikeuksia saada tuomareita, voit olla yhteydessä yhdistyksen hallituksen jäseniin, jotka auttavat mielellään tuomareiden hankinnassa ja muissakin kokeisiin liittyvissä asioissa.

Ensimmäistä kertaa jäsenen koiran osallistuessa yhdistyksen omiin ajokokeisiin ilmoittautumismaksua ei peritä.

Siinä tapauksessa, että et itse halua olla koirasi ohjaajana kokeessa voi koirasi osallistua kokeeseen myös muun valitsemasi henkilön ohjaamana. Koiralla on koko koepäivän sama ohjaaja ja asiasta on ilmoitettava ylituomarille.

Ajokokeen järjestäjä ilmoittaa sinulle kokeen keskuspaikan ja aikataulun hyvissä ajoin ennen koeaamua.

Valmistautuminen

Koiran omistaja sopii ilmoittamiensa tuomareiden kanssa kuljetusjärjestelyistä kokeen keskuspaikalle.  Yleinen käytäntö on, että koiran omistaja kuljettaa tuomarit keskuspaikalle.

Koiran ohjaaja / omistaja huolehtii koeryhmän ruokailuista koepäivänä. Toisin sanoen koiran ohjaaja ottaa metsään mukaan eväät koko koeryhmälle, joka käsittää yleensä 2 tuomaria, ohjaajan ja mahdollisesti maasto-oppaan.

Jos sinulla on joku koiranohjaajana, et automaattisesti kuulu koeryhmään, vaan asiasta on neuvoteltava ylituomarin kanssa.

Hyvät eväät ovat voileipiä, kahvia, teetä, muuta janojuomaa, hedelmiä. Makkaranpaistoon koepäivänä ei läheskään aina ole aikaa.

Metsäpäivän päätteeksi yleensä keskuspaikalla on järjestetty ruokailu.

Varaa koiralle vettä ja vesikuppi sekä energiapitoista ruokaa.

Seurantalaitteiden kunto kannattaa tarkistaa ja ladata akut (myös puhelimen akku).

Koepäivän aamu

Aamuvarhaisella saavutaan tuomareiden kanssa kokeen keskuspaikalle, jossa koiran omistaja luovuttaa koiran rekisteripaperit ja rokotustodistukset järjestäjälle tarkastusta varten. Kokeissa voidaan tarkastaa myös koirien tunnistusmerkintä (tatuointi tai siru).

Alkumuodollisuuksien jälkeen on vuorossa ylituomarin puhuttelu, jossa käydään läpi kokeen kulkua ja sovitaan koirien irtilaskuaika.

Ota talteen ainakin ylituomarin ja eläinlääkärin puhelinnumerot.

Keskuspaikalla suoritetaan myös koirien arvonta maastoihin. Isommissa kokeissa arvonta on voitu suorittaa jo ennen koepäivää. Koetoimikunta on sijoittanut ilmoitetut tuomarit etukäteen maastoihin, joten kullekin koiralle tuomarit määräytyvät maastoarvonnan perusteella.

Koiran koettelu metsässä

Alkujärjestäytymisen jälkeen siirrytään tuomareiden kanssa maastoon.

Toinen tuomareista on ylituomarin nimeämä ryhmänjohtaja ns. ryhmätuomari, toinen ns. palkintotuomari.

Ennen irtilasku tarkistetaan kellot. Irtilaskupaikasta sovitaan ja ylituomarin puhuttelussa määrätyn irtilaskuajan puitteissa alkaa hakuerä.

1. Erä: Haku

Maastossa koira päästetään hakemaan jänistä. Koettelun aikana koiran ohjaaja toimii kuten metsälläkin. Tuomarit tarkastelevat koiran toimintaa kylmähakua (hakua ilman jäniksen yöjälkeä) / kuumahakua (hakua jäniksen yöjäljellä) ja arvostelevat sen. Hakuaikaa on käytettävissä 4 tuntia = 240min. Ajon alkaessa hakuaika pysähtyy ja 240 minuutista jäljellä oleva aika on käytettävissä toiseen hakuerään.

1. Erä: Ajo

Tuomarit seuraavat ajoa ja arvioivat ajon kulkua. Yleensä viimeistään tässä vaiheessa ryhmä hajaantuu ryhmänjohtajan ohjeiden mukaan, jotta ajoa voitaisiin mahdollisimman hyvin seurata ja ajominuutit saataisiin kaikki arvostelukortille. Ajoaika merkitään korttiin. Siihen lasketaan koiran eteneminen jäniksen jäljellä haukkuen. Koiran haukkua kuunnellaan ja tarkastellaan ajon sujuvuutta ja mittaillaan mahdollisia hukkia. Ajoaikaan ei lasketa yli viiden minuutin taukoja haukussa. Ajoerä kestää 2 tuntia =120 min. Kun tuomarit ilmoittavat ajoerän täyttyneeksi, saa koiranohjaaja kytkeä koiran.

Ryhmätuomari esittelee koiranohjaajalle arvostelukortista 1-erän tapahtumat. Sinulla on oikeus esittää mielipiteesi arvostelusta.

Sen jälkeen vaihdetaan paikkaa, jossa koira päästetään irti ja alkaa 2-erä.

2. Erä: Haku ja Ajo

2-erän aikana toimitaan kuten 1-erässä. Poikkeuksena on hakuaika, jota on käytettävissä vain sen verran kuin 1-erän 240 minuutista jäi jäljelle. Ajoaika on 120 min.
Koiran koettelu päätyy toisen ajoerän jälkeen. Koettelun päätyttyä ryhmätuomari ilmoittaa koiranohjaajalle tuomareiden arvostelun.

Muista, että saat kytkeä koirasi vain luopuessasi kokeesta, palkintotuomarin luvalla, tai koiran joutuessa erityiseen vaaratilanteeseen!

Luopumisesta päätät yksin sinä, mutta jos koe joudutaan keskeyttämään, tekevät siitä päätöksen tuomarit!

Molemmissa tapauksissa kannattaa soittaa ylituomarille.

Kokeen päättyminen

Koettelun päätyttyä koiran ohjaaja kytkee koiran ja siirrytään takaisin keskuspaikalle, jossa kokeen ylituomari ottaa vastaan tuomareiden maastossa täyttämät ajokokeen arvostelukortit (ns. maastokortit). Ylituomari käy läpi arvostelukortit, keskustelee kokeen kulusta ja laskee koetuloksen. Tässä tilaisuudessa on paikalla kokeen ylituomari, sihteeri, palkintotuomarit ja koiran ohjaaja.

Tarkista saamasi kappale koirakohtaisesta pöytäkirjasta. Jos havaitset siinä virheen, ilmoita siitä ylituomarille ennen tulosten julkaisemista.

Kun kaikkien kokeeseen osallistuneiden koirien arvostelukortit on käyty läpi, tapahtuu palkintojen jako ja kokeen lopetus.

Pitkäkoe

Pitkäkoe, eli kahden viikon koe, on koetapahtumana yksipäiväisen kokeen kaltainen. Poikkeuksena on, että koiran omistaja saa valita koemaaston, koepäivän ja tuomarit. Näin koiran omistajalla on mahdollisuus suorittaa koe tutussa harjoittelu- tai metsästysmaastossa.

Toisella tuomarilla pitää olla ryhmänjohtajan pätevyys eli hänen tulee olla Suomen Kennelliiton tai rotujärjestön jäsen (beagle- tai ajokoirajärjestö) ja iältään vähintään 18v.

Aloituspalaveria ei välttämättä tarvitse pitää vaan ryhmätuomari tarkistaa koiran osallistumisoikeuden kokeeseen. Ylituomari ohjeistaa koeryhmän suullisesti tai kirjallisesti.
Ylituomarille on ilmoitettava koiran koettelupäivä vuorokautta ennen koettelua.
Arvostelukortit toimitetaan ensitilassa ylituomarille ja ryhmätuomari antaa puhelimitse selvityksen koe-erien kulusta sekä ilmoittaa koiran saamat ominaisuuspisteet ja ajominuutit ylituomarille.
Päätöspalaveri pidetään, jossa varmennetaan koiran osallistumisoikeus kokeeseen ja julkistetaan tulokset.

Ajokoesäännöt

Osallistumalla kennelpiirin järjestämälle palkintotuomarikurssille saat lisää tietoa ajokokeiden säännöistä sekä toiminnasta ajokokeissa.

Tietoa tuomarikursseista saat Suomen Beagle -lehdestä, Koiramme lehdestä ja Ajokoiramies lehdestä sekä rotujärjestöjen internet sivuilta.

Ajokoekunnon koettelu

Jos haluat, että koirasi koekunto ”testataan” epävirallisesti, ota yhteyttä hallituksen jäseniin. Järjestämme sinulle ja koirallesi ”koepäivän” mahdollisuuksien mukaan.

Lisätietoja voit kysyä seuraavilta hallituksen jäseniltä.

ÄLÄ EPÄILE KYSYÄ ja TARTTUA LUURIIN!

Voit soittaa kokeen ylituomarille jopa kokeen aikana ja kysyä toimintaohjeita.